top of page
Søg
  • mads1192

“Samlivets byggemarked“


Et parforhold skal kunne holde til et stormvejr, skift i karriere, faser i livet, børn ind og voksne børn ud. Derfor skal det bygges op på nogle eksistentielle og værdifulde værdier.

Dvs. at det ikke hviler på en forelskelse alene, men at der plads til forskellighed og nogle dybe fundamentale værdier som begge finder tryghed i, til at kunne være og til at vokse på.

Et parforhold er et du og jeg og et vi. Samtidig med, at der er en konge og en dronning og 2 tjenere.

Når vi skal op at bygge et parforhold op, betyder det ikke at de fasttømrede sammen, tværtimod. Alt for ofte hviler et parforhold på at det bliver et ejerskab, “Du er min”. Så inden vi bygger videre , skal vi lige sikre os at der er frihed og vi har et valg og kan til hver en tid vælge forholdet fra. Alene her´, har vi et fandens godt tilbud på byggegrunden og det er vigtigt inden vi går i samlivets byggemarkedet.


Frihed og frihed til at kunne vælge. Hvor ville der være mange partnere, der ville tage sig sammen, hvis de ikke var valgt på en ubetinget livskontrakt. Når vi nu allerede er begyndt at røre ved frihed og valg, så har vi fat i noget af det mest grundlæggende i vores natur. Er vi bundet, vil vi søge friheden, er vi undertrykte skaber vi revolution og bryder ned. Det er lige her vi står ved samlingspunktet nemlig fundamentet.

Fundamentet Der er her vi skal hvile, det er her vi skal kunne være os selv. Som Jesper Klein sagde det; “Hjem, er der hvor man klør sig, der hvor det klør”. Vi skal kunne være os selv, befriet for masker og forudbestemte præstationer. “At være og dele.” Det er basis værdier som kærlighed, frihed, valg og tillid. Ligesom det er grundfølelserne, sorg, vrede, glæde og seksualitet. Men det er mere end det, fordi følelser, frihed og kærlighed ikke er vores naturlige element, det er ikke kun givet, uden at det også er taget fra os igen. Så åbenhed og ærlighed er med til at genskabe tillid og genskabe kærlighedens essens. Vi skal igen og igen turde at åbne op for vores inderste, ved at sætte ord på hvad der rør sig i os følelsesmæssigt og som frygt og drømme. “Det er følelserne der binder os samme og seksualiteten er en stor del af følelserne”.

Rammerne. Når vi nu har et fint fundament, så er vi nødt til at beskytte det, da vi hver gang vi træder ud af dette “fine hus” farves vi af de omgivelser vi optages i. Vi skal jo ikke have andre ind i denne intimsfære og vi skal have tillid til at vores partner ære dette forhold. Så rammerne er også grænser for, hvad der må komme med ind i forholdet, det være sig både i adfærd og i ord. Grænserne skiller mellem, det vi ikke tillader og det vi ønsker. Det er respekten som ofte er sidste bindeled for parforholdet, ryger respekten ryger ligeledes tilliden og kærligheden. Så rammerne skal sættes med respekt for hvad vi tillader og kan rumme. Det er her, det er vigtigt med bevidsthed, på hvad som giver god energi og hvad som dræner parforholdet for energi.

Værdierne. Værdierne er det som er indenfor rammerne, det er vi sætter pris på og ikke kan leve uden. Det er både livet og samlivet, jeg tror på at det er parforholdet som danner rammen for to liv og samlivet. Hvis ikke der er plads til mig i mit parforhold, så er der heller ikke plads til et samliv. Så det er både livet og samlivet som skal komme hele vejen rundt om det vi sætter pris på og beskatter med vores liv. Det er dette vi tjener til, når vi har betalt for at kunne basalt overleve. Det er mellem det genkendelige og det uopdagede vi lever fuldt ud, det er at kunne stævne hjem til det forudsigelige og drage ud på eventyr samme og hver for sig. Det er her de essentielle værdier ligger som nærhed, intimitet, leg og glæde. Det er også her vi har opdragelse og det vi ønsker at ruste vores børn med, både af beskyttelse og værdier. Det er helhed og hele vejen omkring i alle livets elementer. Ligeledes kan vi ikke tale om værdier uden også at tale om tro, hvad vi tror på i mennesket og i det univers vi er en del af.

Grundlov/Spilleregler Vi er også nød til at have en grundlov, alting i livet har konsekvenser, årsag og virkning. Så hvis ikke du respektere mig, så har du overtrådt mine følelsers lov, som betyder at jeg trækker mig væk fra dig. Jeg beskytter mig, ligesom jeg mister tilliden til at du kan værne og passe på mit inderes sårbare jeg. Grundloven er hvad vi ikke tolerer/accepterer af indgriben/overtrædelse af de følelsesmæssige grænser. Samtidig med hvad der er respektfuldt tale og adfærd overfor hinanden. En grundlov kunne se sådan her ud;

Vi taler pænt og respektfuldt til hinanden. Hvis vi bliver vrede og frustrationen er ved at løber over, så holder vi en pause og køler ned, før vi genoptager konflikten. Vi løser konflikter uden vrede. Vi lader ikke natten afløse, uenigheder og spild. Vi skilles altid i godt venskab. Vi straffer ikke hinanden. Vi er ærlige og åbne over for hinanden, Vi deler alt hvad der har med hinanden at gøre Kom med fred, og skulle du have ufred i dit sind, så træk dig, eller bed om støtte. Vi tolererer ikke jalousi, misundelse, selvhøjtidelighed, kynisme, sarkasme. Hvis vi ikke kan finde kærlighed og overskud til hinanden, så må vi skilles.

Forventninger. Forventninger er noget af det som vi endnu ikke har inde i vores parforhold, eller det vi til stadighed finder mangelfuld og ikke helt er med som god skik. Det vigtigste er, at skulle vi have forventninger til sin partner, så melder man dem ud, i stedet for at blive mavesur over at det ikke kommer af sig selv. Forventninger ligger både i fundamentet, i rammerne og i indholdet. Forventninger er ligeledes noget som er levende og skifter, alt efter hvilke behov som kommer i spil eller bliver dækket. Forventninger er med til at give retning for hvor vi skal hen som parforhold, hvad vi skal vokse med. Ligger der forventninger som ikke bliver indfriet og de har deres sæde i respekt og tillid eller i nogle værdier man ikke kan leve uden, så er det de forventningerne, som i sidste ende er med til at parforholdet bryder ned.

Drømme og ønsker Vi har alle drømme og ønsker for livet, det gælder både som livsmission, arbejde eller som mål eller formål i livet. Disse drømme kan ligge skjult hele livet igennem, uden at blive bevidst. Da hvis vi er på en overlever ikke kommer i kontakt med disse drømme. Drømmer er noget der skal udleves, overlevelse ligger langt fra det autentiske liv, hvor det er valg der er medstyre. Vi styre uden om farerne, når vi er på en overlever og når vi lever livet helt, styre vi med livslyst og her er det drømmene, der som forventningerne er retningsgivende.

Formål og højre formål Når vi har hvad vi skal have i livet og vores parforhold er livgivende og vi støtter gensidigt hinanden i vores fælles og indbyrdes liv og projekter, så tager vi ofte et skridt op på det øverste udviklingstrin, hvor alting bliver til at tjene og give videre til andre. Har vi selv fundet lykken, så ønsker vi også alle andre fortjener at finde lykken. Eller vi bliver dedikeret til et projekt uden egen vinding, men det at skabe, give, indsamle for et tjenstlig formål for andre mennesker. Dette sker når vi er sikkert kommet hjem både økonomisk og i kærlighedens essens. Så tjener vi hinanden i forholdet, på en måde at vi sammen kan give videre til dem som har brug for os. Vi giver fordi vi har overskud på alle niveauer og overskud giver overskud.

9 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page