top of page

Visionerne 

"Uden nærværet mister vi evnen til samvær, 

uden samværet  bliver vi bekymrede,

når vi bliver bekymrede bliver vi enten syge eller gale" 

Vi går i psykoterapi, når vi ønsker forandringer i livet og når vi har mistet, gnisten, meningen med livet,

når vi har fået isoleret os fra andre-, Når vi mister familiemedlemmer, partner, børn, jobbet, førligheden og andre eksistentielle tab og temaer, som angst, depression, parforholds-problemer, spiseforstyrrelser, stress og kriser situationer.

Eksistentiel Psykoterapi

Vores terapeutiske fundament er en syntese mellem Eksistentiel filosofi og den østerlandske filosofi, særligt Zen Buddhisme. Vores psykoterapi er således en holistisk psykoterapi som ser det hele menneske, hvor der er sammenhæng mellem sind, følelser, krop, hvilket betyder; At måden vi behandler os selv på, kan spores i vores tankemønstre, vores følelser og ikke mindst i kroppens vitalitet eller mangel på samme. 
Samtidig er vi i stand til at ændre vores måde at behandle os selv på, vi har altid muligheder og vi er fri til at tage de valg som bringer os tilbage på et mere livgivende spor, og derved  få skabt en retning og et liv, hvor vi trives og har den rette livskvalitet.  

Vores psykoterapi bliver lidt lidenskabeligt kaldt for "Nærværets Terapi", Det er først i gennem nærvær, vi får et klar syn på hvem vi er og hvad vi står for. Når vores klienter får blik for hvem de er og hvad de står for, altså deres værdier og grænser, så ved  de også hvad de skal bruge deres tid på. De svære valg er ikke længere så svære, men nødvendige valg, som sætter dem selv og andre fri, til at være og i et dybere sammenhæng og samspil med de relationer som giver de rette betingelser for nærværende kontakt. 

"Nærværets Terapi tager udgangspunkt i her og nu,

hvad bidrager og hvad berøver, for at opnår et nærværende liv.

Det er et engangs liv, og vi har alle evner, muligheder og valg,

for at bringe os på rette kurs mod et bæredygtigt liv med mening,

formål og nære kærlige relationer".

Vi er her på jorden, for at finde mening med vores liv og at søge vores bestemmelse.

Altså finde det som giver os mening i et liv som er uden søgning og læring er meningsløst,  i at vi uagtet hvem og hvad vi bedriver, skal vi dø. 

Det at søge mening, og finde vores bestemmelse, kan ikke ske, før vi har indsigt i hvem vi er på et dybere niveau. Dette at søge lidt dybere, kan vi kalde at finde vores "Point of Gravity", vores bærende punkt i os selv.
Det er vores autentiske jeg, som er det vi bliver til, når står vi i rette forhold til os selv-, vores relationer og i forhold til verden.
Når vi står i dette forhold, står vi i en bæredygtigt balance mellem os og verden, vi vokser og bidrager til fælles bedste. Det er her det giver mening, at passe på disse værdier, og finde det som styrker og holder denne balance i live. 

Et paradok er, at når vi ikke har fat i dette autentiske i os selv, lever vi i nogle ikke livsnærende tilstande.
Det kan minde  om en sulten tilstand, en hunger som ofte, bliver dækkes af gennem flygtige ydre påvirkninger,
som; søgen på accept, mad, alkohol, stoffer, overdrevet arbejde eller motion.  "Noget mangler, eller noget er forkert, i denne knaphed-tilstand. Vi jagter alt det vi ikke har eller ikke er, det hele bliver et projekt liv, og på et tidspunkt, mister vi modet, motivationen, meningen med dette ikke livsnærende liv. 

Det er her vi bliver stressede, deprimerede, angstfyldte, vi mister grebet om den verden vi kender og samtidig ønsker vi ikke længere at drive dette værk, som mest af alt, minder om en genudsendelse af en dårlig drøm. 
Vi kalder det for hamsterhjulet, men vi kender ikke vejen ud af det mønster og har mistet grebet om hvad vi trives med og hvad som gør os tilfredse med livet. 

Det er her psykoterapien er god ide, at få hjælp til at genfinde lidenskaben, interesserne, og ikke mindst ansvaret for at tage lederskabet for livet, legen og lidenskaben. 

 

bottom of page